Ingatlan gyorskeresés

Terlet
-
r
-
Orszg:

rszletes keress >>>

Ingatlant keresekIngatlant k�n�lokAlb�rletet keresek-kin�lok

Kiemelt ajnlataink:

 • KIVL ELHELYEZKEDS, GARZS, ERKLY

  Azonost:
  1554
  r:
  75(M Ft)
  Hely:
  Győr - Sziget
  Amennyiben Győr kifejezetten �rt�kes, �s �lhető v�rosr�sz�ben keres ingatlant, akkor most megtal�lta ...

  KIVL ELHELYEZKEDS, GARZS, ERKLY
 • BALATONI PANORMA - RTKLL BEFEKTETS

  Azonost:
  1540
  Terlet:
  95
  r:
  113.5(M Ft)
  Hely:
  Badacsonytomaj
  Badacsonyőrs lank�in, a Folly Arbor�tum közel�ben, mes�s balatoni panor�m�val rendelkező telekre ...

  BALATONI PANORMA - RTKLL BEFEKTETS
 • 3 szobs belvrosi laks

  Azonost:
  1552
  Terlet:
  97 (m2)
  r:
  59.9
  Hely:
  Győr - Belvros
  Győr belv�ros�ban, a Rad� sziget közel�ben elad� egy 97 nm alapter�letű, 3 szob�s, 2 erk�lyes ...

  3 szobs belvrosi laks
 • Patak-parti Vendghz Bakonynna

  Azonost:
  1523
  Terlet:
  130 (m2)
  r:
  1200(E Ft)
  Hely:
  Bakonynna
  A vend�gh�z kiz�r�lag eg�sz�ben foglalhat�, maximum 8 fő r�sz�re! www. bakonynana-szallas. hu�jszak�nk�nti ...

  Patak-parti Vendghz Bakonynna
 • Azonost:
  1529
  Terlet:
  300
  r:
  1(M Ft)
  Hely:
  Győr - Belvros
  Profitorient�lt, biztos l�bakon �ll�, hossz� t�v� v�llalkoz�sban gondolkodik? Akkor ...

 • Azonost:
  1548
  Terlet:
  80000 (m2)
  r:
  830(M Ft)
  Hely:
  Vmosszabadi
  Egy komplex v�llalkoz�si lehetős�get k�n�lunk, melyben több profil biztos�tja a hossz t�v�, rent�bilis ...

 • ERKLYES LAKS, KITŰNŐ ELHELYEZKEDS

  Azonost:
  1549
  Terlet:
  50 (m2)
  r:
  57.9(M Ft)
  Hely:
  Vmosszabadi
  Győr-Kisb�csa szomsz�ds�g�ban, a Szit�sdomb Lak�parkban, 2017-ben �p�lt, magas sz�nvonalon kivitelezett ...

  ERKLYES LAKS, KITŰNŐ ELHELYEZKEDS
 • KITŰNŐ BEFEKTETS, VLLALKOZS-LAKHATS EGYBEN!

  Azonost:
  1543
  Terlet:
  240
  r:
  85(M Ft)
  Hely:
  Győr - Kisbcsa
  Győr-Kisb�csa frekvent�lt r�sz�n, több c�l�an hasznos�that�, 2 szintes csal�di h�z, mell�k�p�lettel ...

  KITŰNŐ BEFEKTETS, VLLALKOZS-LAKHATS ...
 • Minősg, elegancia, lhető terek

  Azonost:
  1537
  Terlet:
  131
  r:
  85(M Ft)
  Hely:
  Győr - Gyirmt
  AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Győr-Gyirm�t term�szethez közeli r�sz�n, sz�p környezetben, n�v�s ...

  Minősg, elegancia, lhető terek
 • LAKS, S VLLALKOZS EGY HELYEN

  Azonost:
  1539
  Terlet:
  50 (m2)
  r:
  50(M Ft)
  Hely:
  Győr - jvros
  Győr-�jv�rosban remek lehetős�get k�n�lunk a v�llalkoz� kedvű �rdeklődőknek. Az ...

  LAKS, S VLLALKOZS EGY HELYEN
 • KIVL ELHELYEZKEDS, MELLKPLETEK, BOROSPINCE

  Azonost:
  1545
  Terlet:
  92 (m2)
  r:
  45(M Ft)
  Hely:
  cs
  �cs kis forgalm�, csendes utc�j�ban, kellemes környezetben tal�lhat� csal�di h�z, j�l hasznos�that� ...

  KIVL ELHELYEZKEDS, MELLKPLETEK, BOROSPINCE ...
 • rkpanorms ptsi telek

  Azonost:
  1533
  Terlet:
  981
  r:
  8(M Ft)
  Hely:
  Veszprmvarsny
  Veszpr�mvars�ny egyik legmagasabb pontj�n panor�m�s, belter�leti �p�t�si telek elad�. A telek ter�lete ...

  rkpanorms ptsi telek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Info. Tv. 20. szerint

szolgáltató adatai:
Név: Centrál Ingatlan Stúdió
Székhely: 9021 Győr Bajcsy Zsilinszky 33. 1.e 3.
web: www.central-ingatlan.com
Egyes ügynökeink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatkezelői tevékenységet végeznek.
Adatvédelmi kapcsolattartó: Almási Csilla Ev.
Adószám: 64816535-1-28
e-mail: csilla.almasi@central-ingatlan.com tel: (30)9447246
Adatvédelmi kapcsolattartó: Tavas Albert Ev.
Adószám: 65024649-1-28
e-mail: tavasalbert@gmail.com tel: (30)5071761


I. BEVEZETÉS

A Centrál Ingatlan Stúdió, mint adatkezelő (szolgáltató) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
- az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.
A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.
Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;
szociális azonosságára jellemző személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, ismeret , valamint az adatból levonható, az érintettre azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. A SZOLGÁLTATÓ ALAPELVEI A ADATKEZELÉS SORÁN

A személyes adatok szolgáltató általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.
Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél- átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi C XXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.
A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatainak egy része, ingatlan adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. Információs technológiai szolgáltatónk a CAM-EL-COM Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cím: 1117 Budapest Bogdánfy Ö. u. 7. B. ép. 3.e. e-mail cím: info@camelcom.hu
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója. Egyes ügynökeink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.
A könyvelés elvégzése érdekében a számlázási adatok ( teljes név, cím, megbízási díj összege ) Szűcsné Bélteki Tímea Ev. ( könyvelő ) cím: 9023 Győr Kodály Zoltán u. 32. 2.e. 7. e-mail: szucstimi@digikabel.hu tel: (96)336273 részére kerül továbbításra.

IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:
ingatlanközvetítői tevékenység: a szolgáltató megbízási szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatást nyújt.
- az érintettek (eladók és bérbeadók) ingatlanainak adatai megjelennek a szolgáltató saját weboldalán és az általa előfizetett hirdetési portálokon. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.
- levelek: az érintett kérése esetén: szolgáltató a megadott e-mail címre közvetlenül levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a nyújtott szolgáltatásokról, az érintett igényeinek megfelelő ingatlanok paramétereiről.
A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbiakban kap részletes tájékoztatást.
Érintett: Ingatlan tulajdonos (eladó)
Kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma
Adatkezelés célja: ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél átvilágítás elvégzése.
Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Adatkezelés időtartama: a megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig

Érintett: ingatlan tulajdonos (eladó)
Kezelt adatok: adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.
Adatkezelés célja: ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése. Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése. Az ingatlan adatainak értékesítési adatbázis képzés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.
Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig. A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Érintett: Vevő, ajánlattevő
Kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma
Adatkezelés célja: ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél átvilágítás elvégzése
Adatkezelés jogalapja:Infotv. 5. (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított 8 évig

Érintett: Vevő, ajánlattevő
Kezelt adatok: adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése
Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Érintett: Megtekintő
Kezelt adatok: név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése
Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Érintett: egyéb érdeklődő, vevőjelölt
Kezelt adatok: név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár
Adatkezelés célja: tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása
Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Adatkezelés időtartama: az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig

A táblázatban használt fogalmak:
Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.
Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.
Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.

V. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
ADATFELDOLGOZÓINK
Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

VI. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságát a szolgáltató a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
 2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
 3. Az érintett személyes adatait akkor is törli a szolgáltató., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 4. A szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a szolgáltató törli a szolgáltatás felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
 5. Törlés helyett a szolgáltató zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a szolgáltató, ameddig fennáll az, az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

B. Tájékoztatás

 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.
 2. Szolgáltató az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a szolgáltatónál:

 1. 1. A szolgáltató az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 2. Tekintettel arra, hogy az érintett fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintett fiókon keresztül benyújtott igényeket a szolgáltató az érintettől érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben a szolgáltató az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a szolgáltató részére az adott szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a szolgáltató az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a szolgáltatónál vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintettségét.
 4. Amennyiben a szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu